SERVEI DE BANCA A DISTÀNCIA

El Servei de Banca a Distància ha estat dotat amb un conjunt de mesures de seguretat tecnològicament avançades, per tal de garantir la privacitat de la informació intercanviada entre l'usuari i Banca March

SERVIDOR SEGUR

SEGURETAT D'USUARI

DNI ELECTRÓNIC

PHISHING (Enginyeria social)

KEYLOGGER (Capturador de teclat)

PHARMING (Suplantació de noms de domini)

Altres recomanacions de seguretat

© Banca March, S.A., . Tots els drets reservats